blog

Związek przyczynowy – szkoda, a zawinienie placówki medycznej/lekarza​

W tzw. procesach medycznych Pacjent, występujący, jako Powód z roszczeniem odszkodowawczym zobowiązany jest do wykazania zasadności  roszczenia tj. wykazania szkody, związku przyczynowego oraz winy (po stronie placówki medycznej lub/i lekarza). W praktyce do tej pory najtrudniejszym elementem do wykazania było ustalenie związku przyczynowego, pomiędzy szkodą, a zawinionym działaniem placówki medycznej lub/ i lekarza. Wynika to …

Związek przyczynowy – szkoda, a zawinienie placówki medycznej/lekarza​Read More »

Zgoda na zabieg medyczny – czy może jej udzielić osoba trzecia?

Zasadą jest, że do badania lub leczenia Pacjenta można przystępować dopiero po uzyskaniu jego zgody. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarz może wykonać zabieg operacyjny lub zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Pacjenta – tylko po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Przepis …

Zgoda na zabieg medyczny – czy może jej udzielić osoba trzecia?Read More »

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej​

Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) i ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powstało zagadnienie, czy Pacjent ma prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej? Z jednej strony RODO w Art. 15 stanowi, iż każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do np. dokumentacji medycznej, przy czym pierwsza kopia winna być bezpłatna, …

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej​Read More »

RODO – Nowe kary finansowe za naruszenie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE – w skrócie RODO – wprowadza dla wszystkich przedsiębiorców kary administracyjne za naruszenia danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Dotychczas nasza krajowa ustawa o ochronie danych …

RODO – Nowe kary finansowe za naruszenie danych osobowychRead More »

RODO – Nowe roszczenia cywilne i nowe dobra osobiste

Nowe rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych tzw. RODO (wejście w życie we wszystkich krajach unijnych w dniu 25.05.2018r.) konstruuje nowe majątkowe roszczenia cywilnoprawne dla podmiotów, których dane osobowe zostały naruszone. Wprowadza zasadę odpowiedzialności za szkodę poniesioną na skutek naruszenia postanowień RODO przez administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe (art. 82 RODO Prawo do …

RODO – Nowe roszczenia cywilne i nowe dobra osobisteRead More »