Nota prawna

Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Portal (internetowy) rcp.poznan.pl.
RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/19, 61-731 Poznań, wpisaną do KRS pod nr 0000698492, NIP 783 171 84 65, informuje, iż wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego Portalu oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie z Portalu rcp.poznan.pl (“Portal”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Portalu.
RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Portalu, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych w Portalu dla celów komercyjnych.

RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych w Portalu oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Portalu.

W szczególności RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych w Portalu
  • skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych w Portalu
  • zawartość stron zewnętrznych połączonych z Portalem za pomocą linków
  • bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z Portalu
  • przerwy w dostępie do sieci internet
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych
  • działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Portalu naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone w Portalu bez zgody RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa lub przez nią nieopracowane.

RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
Wszelkie nazwy, logo i znaki, w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszym Portalu są, o ile nie podano inaczej, Znakami Handlowymi zastrzeżonymi na rzecz RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa albo innych ich właścicieli i używanymi na mocy licencji przez RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie Znaków Handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszego Portalu jest surowo zakazane.
Wszystkie materiały zamieszczone w Portalu są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia RCP Rubaszewscy & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych Zastrzeżeń Prawnych poprzez opublikowanie nowych Zastrzeżeń Prawnych na stronie rcp.poznan.pl.