Obszary działalności

Przez ponad 20 lat pracy w branży swoją działalnością obejmujemy wiele obszarów życia prywatnego i biznesu. 

Sprawy gospodarcze / Doradztwo gosp. biznesowe / spory sądowe
 • Doradztwo w sprawie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gosp.
 • Opracowywanie umów spółek i innych aktów wewnętrznych (uchwał protokołów, regulaminów)
 • Przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych spółek i innych podmiotów gosp.
 • Przygotowywanie dokumentów rejestrowych i występowanie przed sądami rejestrowymi
 • Opracowywanie dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi podmiotów gosp.
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
 • Ochrona menadżerska przed odpowiedzialnością cywilną
 • Obejmowanie na zlecenie klienta udziałów i akcji w spółkach, w celu zapewnienia anonimowości właścicielskiej
 • Występowanie jako strona transakcji gosp. na rzecz i w interesie Klienta (nabywanie na zlecenie Klienta ruchomości/nieruchomości)

Mamy świadomość jak ważne jest profesjonalne wsparcie prawnicze w prowadzonym biznesie.

Radosław Rubaszewski
Sprawy Odszkodowawcze / Błędy Medyczne​
 • Kompleksowe prowadzenie spraw o odszkodowanie na etapie przedsądowym i sądowym
 • Dochodzenie w imieniu Pacjentów odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody z tytułu błędów medycznych
  reprezentacja w postępowanich przed
 • Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • Reprezentacja lekarzy / podmiotów medycznych w procesach o odszkodowanie
Radosław Rubaszewski
Hanna Rubaszewska
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO​
 • Audyt wewnętrzny, szacowanie i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach
 • Przygotowanie dokumentacji i nadzór nad wdrożeniem procedur zgodnie z wymogami RODO w danym przedsiębiorstwie
 • Szkolenia pracowników
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • Obsługa roszczeń w związku z naruszeniem danych osobowych
 • Reprezentowanie przed sądami w procesach o naruszenie danych osobowych

Niektóre przypadki mogą się wydawać bardzo skomplikowane. Warto jednak spróbować.

Hanna Rubaszewska
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych
 • Świadczymy usługi w zakresie zapewnienia i pełnienia w podmiotach gospodarczych funkcji inspektora ochrony danych osobowych.
Hanna Rubaszewska

Pozwól nam zająć się Twoją sprawą

RCP Rubaszewscy & Partnerzy

Angażujemy się w pomoc naszym klientom

Pozostałe obszary działalności

Sprawy pracownicze / mobbing

Reprezentacja Pracownikow i Pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy i mobbingu oraz w postępowaniu przed PIP kompleksowe doradztwo z zakresu przepisów bhp

Sprawy z zakresu prawa budowlanego

audyt inwestycji i przygotowywanie umów o roboty budowlane, audyt nieruchomosci, nadzór nad przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem, reprezentacja inwestora i wykonawców w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców, doradztwo prawne i reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji w procesie budowlanym

Sprawy karne / karno-skarbowe

reprezentacja w sprawach związanych z prawem karnym gosp., w szczególności analiza zagrożeń prawnokarnych i odpowiedzialności karnej organów zarządczych, reprezentowanie podmiotów w sprawach karno-skarbowych, związanych ze sprawami podatkowymi, reprezentacja pracodawców w sprawach z zakresu naruszenia zasad bhp

Rings

Sprawy rodzinne / rozwody

Postępowania o rozwód i separację, sprawy alimentacyjne, małżeńskie ustroje majątkowe, opieka nad dziećmi, spadki i testamenty.