XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie

Kancelaria zorganizowała i prowadziła sesję prawną na XXXV Konferencji Naukowej XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie. Dziękujemy za zaproszenie.