Zespół

Hanna Rubaszewska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a następnie ukończyła podyplomowe studia prawnicze na Wydziale Prawa Wydziale Uniwersytetu im. Braci Humboldt w Berlinie, zakończone obroną pracy magisterskiej w 1998 roku. W tym samym roku jej praca magisterska została wyróżniona nagrodą I stopnia przez fundację „Bibliothekgesellschaft-Freunde der Juristischen Fakultat der Humboldt Univesitat zu Berline e.V” z siedzibą w Berlinie. W latach 1994-1999 odbywała aplikację adwokacką, w tym w roku 1996 praktykę w niemieckiej kancelarii adwokackiej. 

Od roku 1999 jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Specjalizuje się w prawie: prawie unijnym dot. ochrony danych osobowych, szeroko pojętym prawie medycznym, gospodarczym (w szczególności w prawie budowlanym oraz zamówień publicznych), w prawie niemieckim, prawie cywilnym oraz prawie pracy. Od roku 2017 uzyskała certyfikat Inspektora danych osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Radosław Rubaszewski

Studia prawnicze odbył w latach 1988-1993 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-1996 odbył aplikację radcowską. Od roku 1996 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i od 1996 prowadzi samodzielną kancelarię prawniczą. Specjalizuje się w prawie: cywilnym, handlowym i bankowym oraz w szeroko pojętym prawie medycznym  i upadłościowym.

Aleksander Jóskowiak

adwokat

Studia prawnicze na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu ukończył w 1986r. W roku 1988r. obronił pracę magisterską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą. Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego w 1992r. otworzył kancelarię adwokacką, którą prowadzi do dzisiaj. Jest założycielem i pierwszym Przewodniczącym Rady Izby jedynej w Polsce, Polsko-Indyjskiej Bilateralnej Izby Gospodarczej. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Interesuje się prawem cywilnym, karnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, inwestycji oraz medycznego.

Czesław Domagała

adwokat

Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 1983r. Wcześniej ukończył aplikację prokuratorską. Specjalista w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego oraz rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów karnych.

Współpracujemy ze specjalistami aby dawać najwyższą jakość usług

Partnerzy

Danuta Walkiewicz

doradca podatkowy – od roku 1985 biegła księgowa, wpisana na listę doradców podatkowych.

Rainer Muller

adwokat – w pisany na listę adwokatów niemieckich od roku 1983r. (Rechtsanwaltkammer) – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz własności przemysłowej i znaków towarowych.