Związek przyczynowy – szkoda, a zawinienie placówki medycznej/lekarza​

W tzw. procesach medycznych Pacjent, występujący, jako Powód z roszczeniem odszkodowawczym zobowiązany jest do wykazania zasadności  roszczenia tj. wykazania szkody, związku przyczynowego oraz winy (po stronie placówki medycznej lub/i lekarza). W praktyce do tej pory najtrudniejszym elementem do wykazania było ustalenie związku przyczynowego, pomiędzy szkodą, a zawinionym działaniem placówki medycznej lub/ i lekarza. Wynika to z faktu, iż zarówno Pacjent, jak i Sąd są „laikami” w dziedzinie medycyny z jednej strony, z drugiej strony wykazanie bezpośredniego 100% związku przyczynowego często było niemożliwie (np. zakażenia szpitalnego). Wychodząc naprzeciw tym problemom Sąd Najwyższy dokonał wykładni, iż „nie jest wymagane, aby związek przyczynowy, pomiędzy postępowaniem lekarza (personelu medycznego), a powstałą szkodą – został ustalony w sposób pewny (…) Wystarczy wykazanie, że zachodzi prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działania lub zaniechanie lekarza (personelu medycznego) było przyczyną szkody”.